.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
AVRUPA KONSEYİ – COUNCIL OF EUROPE (COE)

Avrupa Konseyi'nin oluşturulması fikri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Avrupa'da gerginliğin ve çatışmanın yerini güven ve işbirliğinin alması hedeflenmiş olup 5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesi; Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç Avrupa Konseyi'ni kuran anlaşmayı imzalamışlardır. Kuruluşunu izleyen yıl Türkiye ve Yunanistan Avrupa Konseyi'ne kurucu üye sıfatıyla katılmışlardır. Sonraki yıllarda, sırasıyla İzlanda, Federal Almanya, Avusturya, GKRY, İsviçre, Malta, Portekiz, İspanya, Lihtenştayn, San Marino, Finlandiya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan,Estonya, Litvanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Andora, Letonya, Arnavutluk, Moldova, Ukrayna, Makedonya, Rusya, Hırvatistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Bosna-Hersek, Sırbistan-Karadağ ve Monako’nun katılımıyla kuruluş bugünkü 46 üyeli şeklini almıştır.

AKPM'de şu anda 315 asil, 315 yedek üye vardır. Ülkelere düşen üye sayısı ülkelerin nüfusu ile orantılı olarak belirlenmektedir.

Amaçları:

— İnsan hakları, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumak ve güçlendirmek,

— Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, uyuşturucu madde, çevre sorunlarına çözüm aramak,

— Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,

— Üye ülkeler vatandaşlarının daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlamak olarak, özetlenebilir.

AVRUPA KONSEYİ'NİN ORGANLARI

Kuruluşun temel organları, karar organı olan Bakanlar Komitesi, danışma organı olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve yerel yönetimlerin geliştirilmesini amaçlayan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'dir.

a) Bakanlar Komitesi

b) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM):

- AKPM Başkanlık Divanı (Büro) - AKPM Daimi Komisyonu

- AKPM Komisyonları - Siyasi Komisyon - Ekonomik İşler ve Kalkınma Komisyonu

- Sosyal Sorunlar ve Aile Komisyonu

- Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu

- Kültür, Bilim ve Eğitim Komisyonu

- Çevre ve Tarım Komisyonu

- Göçler, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu

- Tüzük ve Ayrıcalıklar Komisyonu

- Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu

- Denetim Komisyonu

-AKPM Siyasi Grupları

Şu anda AKPM'de 5 Siyasi Grup bulunmaktadır.

- Sosyalist Grup- SOC

- Avrupa Halk Partisi Grubu- EPP

- Liberal, Demokratik ve Reformist Grubu- LDR

- Avrupa Demokratik Grubu- EDG

- Avrupa Birleşik Sol Grubu- UEL

c) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi: (http://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/akpm/akpm.html)

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi