.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
ÖZÜRLÜ ÇALIŞANLAR PLATFORMU SORULARINA CEVAPLAR

ÖZÜRLÜ ÇALIŞANLAR PLATFORMU SORULARINA CEVAPLAR


Değerli arkadaşlar yaptığınız problem tanımı çalışması için öncelikle
Teşekkür ediyorum. Bu konularla ilgili cevaplarımı, sizin özelinizi gündeme
getirmeden www.lokmanayva.net sitesinde de yayınlamak istiyorum.Cevaplarımı
ve değerlendirmeleri şu şekilde söyleyebilirim:


1. Özürlülerle ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik vs. belirtilen konular sadece
yazılarda kalmaktadır.

LA: Burada maalesef yaygın bir sorunu konuşuyoruz. Mevzuatla uygulamanın
farklı olması. Özürlülerle ilgili bu durum özellikle bütün Avrupa'da da
yaygın bir hastalık.Biz bunu aşmak için Kamu denetçiliği sistemini kurmaya
çalışıyoruz.Esas çözüm, hak kaybına uğrayan insanların bir araya gelerek
haklarını bütün hukuki sistem içinde mücadelelerini vermeleridir. Sizin
çalışmanızın da bunun için önemli olduğunu düşünüyorum.Yalnız mensubu
bulunduğunuz sendikaların hukuk bürolarının desteğini de alarak bu noktada
işte hat oluşturmanın gerektiğini de önerilerim arasında belirtmek isterim.

2. -Kamu kurumlarında çalıştırılan Özürlülerin istihdamı ve çalışma şartları
göz önünde bulundurulduğunda Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslar dışında uygulamaların mevcut olduğu gözlenmektedir.

LA: Burada derhal ilgili mercilere durumun bilgi ve belgeleriyle intikal
ettirilmesi lazım. Bu söylediğiniz iddia, hukuk dışılıktır ki biz bunu kabul
edemeyiz. Hangi hukuk dışı uygulama varsa ilgili mercilere bildirin.
Aşamalarını ve neticesini benimle paylaşırsanız ayrıca sevinirim.

3. -Özürlü çalışanların Kanun ve yönetmeliklerde tanınan hakları konusunda
idarelerin özürlüleri bilgilendirmeleri konusunda eksiklikler bulunmaktadır.

LA: İdarecilerin bildirmemeleri doğaldır. Zira en zor yönetilecek personel
haklarını bilen personeldir. Bizler, onlar bildirmedi diye öğrenemeyecek
durumda değiliz ki.Aksi halde kendimizle çelişiriz. Hem çalışıp hizmet
verebileceğimizi iddia ediyoruz, hem de kendi haklarımızı bile
öğrenemeyeceğimizi söylüyoruz. Bunlar çelişir.

4.1. -Bir üst görevin şartlarını taşıyan özürlü personelin bu görevlere
sınavsız atanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin olmadığı
görülmektedir. (Fakülte mezunu, bilgisayar belgesi olan "Hizmetli"
kadrosunda çalıştırılan engelli personelin "Memur" kadrolarına
atanabilmeleri)

LA: Tabi burada hizmetli kadrosunda işe alınmakla memur olarak işe alınmak
arasında hiçbir ayrım kalmamış olacak. Zira memur olabilecek kişi hizmetli
olarak işe girecek ama söylediğiniz düzenleme olursa
A) O kurum için ihtiyaç duyulan hizmetli fakat ihtiyaç duyulmayan memur
kadroları nasıl planlanıp doldurulacak?
B) Hizmetli kadrosu için sınava giren ilköğretim veya lise mezunları ile
üniversite son sınıftaki veya üniversite mezunları arasındaki adaleti nasıl
sağlarız?Zira ilköğretim mezunu bir kişiye göre üniversite son sınıftaki
kişi aynı sınava girmiş olacak ancak işe başlar başlamaz söylediğiniz
düzenlemeyle hizmetli diye başlayıp memur kadrosuna geçebilecektir.

4.2. -Sınavsız yükselmenin mümkün olmaması durumunda kurumların yükselme
sınavları haricinde Özürlü Personellere yönelik Görevde yükselme sınavları
yapmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği.

LA: Biz üniversite sınavına herkesle beraber giriyoruz. Neden diğer
kişilerle aynı şekilde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına
giremeyelim ki? Nihayetinde herkesle aynı işi de yapacağız. Mesela diyelim
ki hizmetliyiz. Hizmetliyken hukuk fakültesini bitirdik. O ara hazine
avukatlığına girmek istiyoruz. Özürlüler hazine avukatı olunca özürsüzlerden
farklı bir şey yapmayacağımız için neden diğerleriyle aynı sınava girmeyelim
ki...

4.3. -Kurumların çalışan özürlülere yönelik gerekli araç-gereç
eksikliklerinin giderilebilmesi için ödeneklerinin yeterli olması.

LA: Bu konuyu örnekler üzerinden somutlaştırabilir misiniz? mesela özürlü
arkadaşlarımızdan başvurup sonra bu cihazlardan alamayan arkadaşlarımıza ne
tür gerekçeler iletiliyor, ya da ne tür sorunlar karşınıza çıkıyor?

5. -Özellikle Amir konumundaki yöneticilerin özürlü personele tanınan kanuni
hakların kullanımı konusunda oldukça özen göstermesi.

LA: Özenli veya özensiz ama öncelikle hakkımızı almanın yoluna bakalım.
Özenli çalışmanın esas başarı unsurlarından olduğunu onlar da öğrenecekler.

6. -Sağlık Kurulu Raporlarında çalıştırılamayacağı işlerin belirtilmesine
rağmen Raporlarda belirtilen işler dışında çalıştırılan personelin raporları
doğrultusundaki görevlere atanabilmeleri için gerekli yasal  düzenlemelerin
sağlanmadığı gözlenmekte olup, bu sorunların çalışma hayatında özürlülerin
karşılaştığı temel engeller olduğu tespit edilmiştir.

LA: Eğer bir arkadaşımız şu konuda çalıştırılamaz denmesine rağmen
çalıştırılıyorsa bu, yanlıştır. En iyi ihtimalle mahkemede çözülmelidir.


Değerli arkadaşlar bu tür meselelerin de konuşulabiliyor olması gerekiyor.
Böylelikle hem durumların farkına tam olarak varılacak, hem de çözüm
arayışları arkasından gelecektir. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyor, bu tür
paylaşımların bundan sonra da devam etmesini arzu ediyorum. Her şey
gönlünüzce olsun.

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi