.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=88231

 

Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/5
Esas Numarası 1/991
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/01/2011
Tasarının Başlığı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikayetlerini, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını incelemek,araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu ile görev ve çalışma usulleri düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 07/01/2011 Komisyonda
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 07/01/2011 Komisyonda
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 07/01/2011 Komisyonda
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/01/2011 Komisyonda
Tali Komisyon Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 07/01/2011 Komisyonda

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi