.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan önerge

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Görüşülmekte olan 1/971 esas numaralı Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

 

  

 

 

 

 

MADDE: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

            GEREKÇE: Mevcut düzenlemenin görme engellilerin haklarını korumadığı düşünüldüğünden görme engellilerin talepleri halinde şahit aranmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi