.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Notuna Cevabımız.

SAYIN B. E.

Görev yaptığınız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına
milletvekillerine yani bizlere tarafınızca gönderilen metinde yanlış ve
eksik bilgilendirme yapıldığını tespit ettik. Yaptığınız eksik
bilgilendirmenin milletvekillerimizin bu karar aşamasında isabetsiz bir
karar vermesine yol açabileceği için memleketimizin ve milletimizin geleceği
açısından olumsuz bir durum olduğunu ifade etmek isteriz. Şöyle ki,

ilk üç paragrafa aynen katılıyoruz.

Yanlış bilgi: "Bu oranın uygulanmasında yaşanan bazı güçlüklere rağmen
şimdiye kadar bir önlem alınmamıştır."

Doğru bilgi: Yukarıdaki ifade tamamen yanıltmadır. 2004 yılında Türk İş
Kanunu'yla kotaların yükselmesi sağlanmış, 2005 yılında da Özürlü Kanunu'nda
da müeyyidelerin uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca 2008 yılında da zorunlu
olarak çalıştırılan özürlülerin asgari ücret kadar SSK primleri devlet
tarafından ödenmektedir. Bunlar en azından bir hamle de ulaşabilecğeiniz
bilgilerdir. Bunun dışındaki saha uygulamalarını ayrıca yazmıyorum.

Yanlış bilgi: Özürlü temsilcilerinin de katıldığı Ulusal İstihdam Stratejisi
hazırlık çalışmalarında pek çok işverenin istese dahi % 3 özürlü çalıştırma
kotasına ulaşma imkânı bulamadığı tespit edilmiştir. Bazı sektörlerde özürlü
çalıştırmak yerine belirlenen cezayı ödemek tercih edilmektedir. Yapılan
incelemelerde de bu tür işyerlerinin işin niteliği veya teminde güçlük
nedeniyle özürlü çalıştırmada zorlandıkları görülmüştür.

Doğru bilgi: Yukarıda söylediklerinizin doğru kabul edilebilmesi için
belirsiz ifadeler kullanmak yerine sekötr, kurum adı ve meslek adı vermenizi
bekleriz. Zira bizim yaptıımız incelemelerde her hangi bir özürlünün
yapamayacağı iş yoktur. Sağır vatandaşımı tekstile, kör vatandaşımızı
santrala gönderegbilirsin. İlla şu özür grubundan birini alacaksınız diye
bir kural yok. Dikkat, makul kriterlere uygun özürlü bulunamazsa ceza
uygulanmaz.Ayrıca özürlü temsilcilerinin katıldığı toplantıda ayrımcı ve
dışlayıcı maddenin gündeme gelmediği müsteşar yardımcısının huzurunda tespit
edilmiştir.

Yanlış bilgi: "Bu maksatla özürlülerin çalıştırılmasında hiçbir güvence
değişikliği yapılmadan kolaylık sağlanmaktadır."

Doğru bilgi: Asgari ücretin üstünde çalışanalrın işlerinden çıkarılıp
kurmaya çalışılan toplama kamplarına gönderilmeyeceğinin garantisi hangi
maddeyle sağlanmakta ve daha sonra ne kadar eğitimli olursa olsun her hangi
bir özürlünün toplama kampları dışında çalıştıralacağının garantisi hangi
maddedir. Görüldüğü gibi her hangi bir hukuk metni yoktur.

Yanlış bilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan yeni Yasa
Tasarısıyla özürlülerimizin daha çok çalışma hayatı içinde yer almaları
sağlanacaktır.

Doğru bilgi: Hangi hukuk metninde toplama kampları iş hayatının içi
sayılmaktadır?

Yanlış bilgi: Ayrıca, işin niteliği veya teminde güçlük nedeniyle özürlü
çalıştırmakta zorluk çeken işyerlerimiz kendi bünyesindeki başka bir
işyerinde veya organize sanayi bölgelerinde kurulacak ortak işletmelerde
özürlü çalıştıracaklardır. Uygulamada bu tür işletmeler özürlü çalıştırma
zorunluluğu karşısında ceza ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Doğru bilgi: Ceza ödeyenler çalıştırmak istediği halde özürlü bulamayanlar
dğeil, bankalar, bir takım holdingler gibi özürlülerle bir arada çalışmak
istemeyen, dışlayan kuruluşlardır. Ceza ödeyen kuruluşları incelerseniz bunu
görürsünüz. Uygulanmakta olan maddenin amacı da budur. Yani ayrımcılığı
önlemektir.

Yanlış bilgi: Üstelik yeni düzenlemeyle bu işyerlerinin tespitine
Bakanlığımız, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İş
Kurumu'nun yanı sıra özürlülerimizi de temsil eden üst kuruluş temsilcisinin
de katılımıyla kurulan bir komisyon karar verecektir.

Doğru bilgi: Bu metni hazırlayıp ayrımcılık ve dışlayıcılığı öngören
bakanlığın hazırlayacağı yönetmeliğin nasıl çıkacağı noktasında da öngörüde
bulunabiliyoruz. Ayrıca Özürlü kurluşu bir kişidir. kararlar da oy
çokluğuyla geçeceğinden sonucun ne olacağını bizim detaylı yazmamıza gerek
yoktur.

Yanlış bilgi: özürlülerle ilgili söz sahibi olan birçok dernek ve kuruluş
yeni düzenlemeye desteğini açıkça belirtmişlerdir.
Doğru bilgi: Şu dernekleri bildirseniz de biz de bilsek.

Yanlış bilgi: Düzenleme bu kadar açıkken bazı kişi ya da kuruluşların
düzenlemenin aleyhinde propaganda yapmaları özürlülerin istismarı dışında
hiçbir amacı taşımamaktadır.
Doğru bilgi: Kamunun alması gereken 30 bin özürlü varken onları almayıp özel
sektördeki çalışma hayatından da dışlayıp ayrımcılığa maruz bırakmanın yani
insanlık ayıbınını işleminin adını sizlere bırakıyorum.

Doğru bilgi 1. Biz sadece 2. fıkraya karşıyız. Eğer iyi bir iş yaptığını
bakanlık iddia ediyorsa 2. fıkrayı çekip diğerlerini aynen meclisten hep
beraber güle oynaya geçirelim.
Doğru bilgi 2: Eğer 2. fıkra çok çok faydalı ise, bakanlık elemanlını yanlış
bilgi verme noktasına kadar götürecek kadar harikaysa, bu konuda baş konacak
kadar muhteşemse, bu hükmü sadece özürlülere değil, bütün vatandaşlarımıza
uygulayalım.
Doğru bilgi 3:  Benim önerim keşke 35 adet delilimizi çürüterek insanları
bilgilendirse baknalık çok dhaa hayırlı bir iş yapmış olur. O delillerimizi
değil de kıyıdan kenardan dolaşarak bilgilendirme sağlayarak bunu yaparsanız
bizim söylediklerimiz, bildiklerimiz ve inandıklarımızın doğru olduğu-
noktasında bizleri güçlendirirsiniz.

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi