.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Kadir Topbaş Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Başkanı

Kadir Topbaş Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Birleşmiş Milletler üyesi 192 ülkenin 136`sından binlerce yerel yönetimin üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının yeni başkanı oldu.

 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının temsil edildiği UCLG`nin başkanlığına seçilen ve bu görevi 2010-2013 yılları arasında yürütecek olan Sayın Topbaş`ı bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz.

 

Aşağıda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı hakkında http://www.uclg-mewa.org/ sitesinden alınan bilgileri bulabilirsiniz.

 

IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS – Dünya Büyükşehirler Birliği’ni de alarak “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” adı altında birleşmişlerdir. Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde. Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyette. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır.Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in kuruluşu üç ilkeye dayandırılmıştır: *  demokrasi *  yerel özerklik *  hizmet sunumunda desantralizasyon.

100’den fazla ülkeden üyeleri  bulunan yeni dünya teşkilatı,  kentler ve yerel yönetimler alanında  dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler,  yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.


UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in kurucuları


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, üç kuruluşun birleşmesiyle oluşmuştur: Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-UTO), Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) ve Dünya Büyükşehirler Birliği (METROPOLİS).

Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA): IULA, dünyanın bütün bölgelerinde 100’ü aşkın ülkeden üyeleriyle en eski ve en büyük uluslararası yerel yönetimler birliğidir. IULA, desantralizasyon, yerel yönetişim ve yerel demokrasi ve özerkliğin geliştirilmesinde ve güçlenmesinde etkin rol oynamıştır.

Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-UTO): FMCU, 45 yıllık varlığı süresince 80’den fazla ülkede 1100’ü aşkın kentin yer aldığı güçlü bir iletişim ağı geliştirmiştir. Yerel demokrasi, ortaklık ve kentler-arası kardeşlik ilkelerini öne çıkarmıştır.

Dünya Büyükşehirler Birliği (METROPOLİS): Metropolis, bir milyondan fazla nüfusa sahip 81 büyükşehirin oluşturduğu bir uluslararası kuruluştur. 1984’ten beri, büyükşehirlerin karşı karşıya bulunduğu şehir planlaması, ekonomik gelişme, çevre ve ulaşım gibi sorunlara somut çözümler sağlayacak bilgi alışverişini teşvik etmektedir.

Üyelik:  Üyelik kategorileri ve diğer ilgili hükümlere uygun olarak, yerel yönetimler üyelik için UCLG Dünya Teşkilatı'na başvurmakta ve Dünya Teşkilatı’nın üyesi olmaktadır. UCLG-MEWA üyesi olmak için ayrıca bir başvuru yapılması gerekmemektedir. UCLG-MEWA'nın kapsadığı coğrafi alandaki Dünya Teşkilatı üyeleri, kendiliğinden bölge teşkilatının da üyeleri kabul edilmektedir.(Türkiye'den yapılan başvurularda; UCLG Dünya Teşkilatı'na ve dolayısıyla UCLG-MEWA'ya üye olmak için gerekli işlemler için, UCLG-MEWA başlığı altındaki üyelik bölümünü bakınız.) Üyelik için başvurular doğrudan Dünya Teşkilatı’na yapılabilmekle birlikte, Bölge Teşkilatı ile koordinasyon ve karşılıklı uyum sağlanması amacıyla, UCLG-MEWA coğrafi bölgesinden yapılan başvurular UCLG-MEWA kanalıyla gerçekleştirilmekte ve Dünya Teşkilatı’na ve UCLG-MEWA’ya eşzamanlı üyelikler teşvik edilmektedir.UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın 2004 Kuruluş Kongresi’nde kabul edilen ana görev, amaçlar ve görevleri şunlardır:

UCLG-MEWA

IULA-EMME – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz Ortadoğu Bölge Teşkilatı, ana teşkilat olan IULA – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nin altı bölge teşkilatından biri olarak, Türkiye’de kurulmuştur. 1987 yılından başlayarak IULA-EMME, yerel demokrasinin geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bölgedeki kentlere ve yerel yönetimlere yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür.

IULA-EMME, demokrasi, insan hakları, uluslararası dayanışma, yerel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yaşama geçirilmesine yönelik faaliyetlerini, dünya teşkilatındaki yeniden yapılanma doğrultusunda, 2004 yılından bu yana UCLG-MEWA – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı adıyla, İstanbul’daki merkezinden sürdürmektedir.

UCLG-MEWA’nın faaliyette bulunduğu coğrafi bölge (İngilizce adlarına göre alfabetik sırayla) şu ülkeleri kapsamaktadır: Afganistan, Bahreyn, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen.

 

Buradan sonrası amaç ve görevler hakkında detay bilgi içeriyor.

Ana Görev: Yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde işbirliği yoluyla yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır.

Amaçlar

 • Dünyada güçlü ve etkili demokratik yerel yönetimi hayata geçirmek;
 • Üyeler arasında birlik ve işbirliği sağlamak;
 • Özellikle Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları arasında olmak üzere uluslararası toplumda yerel yönetimlerin güçlü politik temsilini güvenceye almak;
 • Yerel yönetimlere yönelik dünya ölçeğinde bilgilenme, ana bilgi kaynağı olmak.
 • Özgür ve bağımsız yerel yönetimler ve onların ulusal birliklerinin kurulması ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla eğitim, bilgi paylaşımı ve kapasite artırımı kaynağı olmak;
 • Toplumsal kapsama ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayanarak toplum için ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki gelişim ve çevresel kalkınmayı sağlamak;
 • Irk ve cinsiyet eşitliği sağlamak, uluslararası yasalara aykırı ve/veya kuruluşun temel kural ve değerlerine ters düşen ayrımcılığın tüm biçimlerine karşı mücadele etmek;
 • Yönetişimin yerel alanlarındaki farklılıkların birleşimini ve işlevselliğini yansıtan güçlü bir demokratik teşkilat olmak;
 • Yerel yönetimler ve onların teşkilatları arasında ademi merkeziyetçi ve uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek;
 • Halklar arasında dostluk ve karşılıklı öğrenmeyi sağlayıcı araçlar olarak işbirliği ve kardeş kent uygulamalarını hayata geçirmek;
 • Teşkilatın temel kuralları içinde uygulamayı sağlayacak uygun araçları seçerek, Dünya Teşkilatı’nın görevi, değerleri ve amaçları çerçevesinde politika, program ve girişimleri geliştirmek.

Görevler

 • Uluslararası alanda lobi faaliyetlerine katılarak ve yerel yönetimlerin sözcülüğünü yaparak, yerel yönetimlerin uluslararası arenada statü ve rolünü arttırma ve uluslararası politika kararlarının alınmasında etkili olmak;
 • Dünya ölçeğinde yerel yönetim, yerel otorite, uluslararası dayanışma ve bilgi paylaşımı alanlarında ana bilgi kaynağı olmak;
 • Birleşmiş Milletler ile aktif biçimde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerin diğer uluslararası teşkilatlarıyla ilişkilerini geliştirmek;
 • Özellikle yerel yönetim ve yerel yönetim birlikleri arasında desantralize işbirliği/kalkınma projeleri aracılığıyla uluslararası işbirliği ve öz yönetim ilkelerine dayalı eylem program ve girişimlerini geliştirmek, bu projeleri destekleyecek fon arayışı içinde olmak ve mali olanaklar yaratmak;
 • Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlarının kapasitelerini arttıracak ve onları güçlendirecek uluslararası değişimleri ve ortaklıkları gerçekleştirmek;
 • Yerel yönetim üyeleri arasında güçlü ağlar yaratarak ve hizmet alanlarını geliştirerek küresel ölçekte onların gereksinim ve taleplerini karşılamak;
 • Yerel yönetimler alanında dünya çapında önemli bir bilgi kaynağı durumuna gelerek know-how değişimi, uluslararası dayanışma olanakları yaratmak;
 • Tüm dünyadaki yerel yönetimin gelişmesine yönelik olarak üyeleri arasında, yayım, seminer ve bilgi teknolojileri aracılığıyla bilgiyi yaymak;
 • Dünya Teşkilatı’nın etkinliğini geliştirmek ve mali bağımsızlığını gerçekleştirmek için kongre ve diğer faaliyetleri düzenlemek ve üye sayısını arttırmak.

UCLG-MEWA

IULA-EMME – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz Ortadoğu Bölge Teşkilatı, ana teşkilat olan IULA – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nin altı bölge teşkilatından biri olarak, Türkiye’de kurulmuştur. 1987 yılından başlayarak IULA-EMME, yerel demokrasinin geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bölgedeki kentlere ve yerel yönetimlere yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür.


IULA-EMME, demokrasi, insan hakları, uluslararası dayanışma, yerel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yaşama geçirilmesine yönelik faaliyetlerini, dünya teşkilatındaki yeniden yapılanma doğrultusunda, 2004 yılından bu yana UCLG-MEWA – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı adıyla, İstanbul’daki merkezinden sürdürmektedir.

UCLG-MEWA’nın faaliyette bulunduğu coğrafi bölge (İngilizce adlarına göre alfabetik sırayla) şu ülkeleri kapsamaktadır: Afganistan, Bahreyn, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen.

 

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi