.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Hayrunnisa Gül Avrupa'ya Seslendi


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, ‘Eğitim Her Engeli Aşar’ kampanyasının öncüsü sıfatıyla Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’nde konuştu. Gül, 'kadın, çocuk ve engelli hakları' konusunda sivil toplum örgütlerinin toplumu harekete geçirmeleri gerektiğini söyledi. Gül, himayesinde yürütülen "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası kapsamında bir yılda eğitim gören engelli öğrenci sayısının yüzde 30 arttığına dikkat çekti.

Hayrünnisa Gül, 47 ülkenin parlamenterlerine hitap ettiği  Genel Kurul’da sözlerine “demokrasi ve insan hakları okulu olarak bilinen bu mecliste konuşma yapmak benim için bir onurdur. Hepinize bu davet için teşekkürlerimi sunmak isterim” diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKPM’de uzun yıllar görev yaptığını hatırlatan Gül, “Burada yaptığınız işlere fazlasıyla aşina olduğumu belirtmek isterim. 1990’lar boyunca, yaklaşık 10 yıl, benim eşim de aynen sizler gibi bu sıralarda oturdu ve bu konseyin ilkelerine hizmet etti. Ben de onunla buraya gelir ve komitelerin sosyal ve kültürel aktivitelerine katılırdım. O yılları her zaman gururla anıyoruz” diye konuştu.

"Hasta ve engelli çocukların eğitiminin güvence altına alınması" başlıklı oturumda söz alan Gül,  kadınlara karşı uygulanan ayrımcılık, kadınların ezilmişliği ve kız çocuklarının okullaşma oranın, BM'nin Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ele alınan en önemli konulardan olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında insan hakları, çocuklar ve kadınlara yönelik ayrımcılıklar ile engelli hakları üzerinde duran Gül, Türkiye'de son yıllarda sağlanan gelişmelere paralel olarak, kadın, çocuk ve engelli gibi dezavantajlı grupların hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Eğitimin her engeli aşabileceği konusunda toplumu bilinçlendirmenin ve gerektiğinde bunun için mücadele etmenin zorunlu olduğunu bildiren Gül, engelli çocukları olan ailelere ve çevresindekilere ulaşıp onları bilinçlendirmek, çocukların tecrit edilmesi ve onlardan utanılmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ailelerin engelli çocuklarına  bir engel de kendilerinin çıkarmamasını isteyen Gül, bu ailelere, doğru ve iyi bir eğitimle engelli çocuklarının kabiliyetlerine göre diğer çocuklardan daha başarılı olabileceğini göstermeleri gerektiğini belirtti.

Gül; “Nüfusumuzdaki engelli çocuk oranı tahminlerimizden daha fazladır. Çünkü engellileri her zaman hayatın içinde göremiyoruz. Engelliler, eskiden olduğu gibi, belki okyanus açıklarındaki adalarda tecrit edilmiyor ama özellikle bazı ülkelerde hâlâ dört duvarla çevrili evlere mahkûm edildiklerini biliyoruz. Bunun için onların bazen farkında bile olamıyoruz. Hayatın standartları düzenlenirken engelliler dikkate alınmıyor ve her şey, hiçbir engeli olmayan insanlara göre dizayn ediliyor. Bu, çok büyük acılara ve eşitsizliklere sebep oluyor. Unutmayalım ki, hiçbir çocuk kendi seçimi ve tercihiyle engelli olmuyor. Ama kaçınılmaz bir şekilde, bu engellerle yaşamak zorunda kalıyor.  Ayrıca herkes bir gün engelli olabilir. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelendir ve her şey insan içindir. Buna engelli olmak da dâhil.” şeklinde konuştu.

Bütün insanların, özellikle de masum çocukların eşit olduğuna, eşit haklara, eşit muameleye, saygı ve şefkate layık olduklarına inanan bir kişi olarak ve Cumhurbaşkanı eşi olmanın verdiği fırsatları da değerlendirerek, kendisini bazı sosyal faaliyetlere adadığını belirten Hayrünnisa Gül, "Bunlardan biri de 'Eğitim Her Engeli Aşar' kampanyasıdır" d
iye konuştu. Gül, devletin engelli vatandaşların yararlanması için sunduğu imkanların gözden geçirildiğini ve bu imkanların kurumsallaştığını söyledi.

Yeniden yapılandırılan sosyal güvence sistemi içinde engelliler için özel kaynaklar oluşturulduğunu, sadece devletin değil yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının engelli vatandaşlarımıza sağladığı kolaylıkların artırıldığını belirten Gül, ''Bu çalışmalarda, Türkiye'de temel hakların genişletilmesini ve derinleştirilmesini hedefleyen demokratik vizyon kadar, AB üyelik sürecimiz de önemli bir itici güç olmuştur'' dedi.

“Farklılıklarına rağmen bir arada yaşamayı öğreniyorlar”

Himaye ettiği, "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası hakkında da bilgiler veren Hayrünnisa Gül, şunları aktardı: “Sanatçılar, sporcular, işadamları ve medyanın gönüllü desteğiyle yürüttüğümüz bu projenin, ilk tanıtım toplantısını Nisan 2009 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yaptık. Projemiz, engelli çocuklarımızın diğer çocuklarla aynı ortamda, aynı okullarda eğitim görebileceği konusunda, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Kaynaştırmalı eğitim olarak adlandırılan bu sistemde, çocuklarımız farklılıklarıyla birbirlerini kabul etmeyi, hoşgörüyü ve farklılıklarına rağmen bir arada yaşamayı, hayatı paylaşmayı öğreniyorlar. Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde valilerimiz bir yıl içinde, yaklaşık 24 bin engelli ailesini ziyaret etti. 2055 okulda seminerler verilerek eğitimcilerimiz bilinçlendirildi. Bir yıl içinde 877 özel eğitim sınıfı açıldı ve 14 özel yeni okul yapıldı. Bir yıllık bir süre zarfında, ülkemizde eğitim gören toplam engelli çocuk sayısında, yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış sağlandı.”

Yaklaşık 1 yıl içinde 24 bin ailenin ziyaret edildiğini ve engelli çocukları eve hapsederek onların korunamayacağını anlatan Gül, Diyarbakır ili Valisi ve ekibinin 1 yılda 400'den fazla aileyi ziyaret ederek, aileleri engelli çocuklarını okula göndermeye ikna etmeyi başardığını ifade etti.

İnsanların engelli doğabildiğini ya da sonradan engelli olabildiğini, ancak bunun başarıya engel teşkil etmediğini belirten Gül, Türkiye'deki engelli haklarının genişletilmesi yolundaki çalışmalarıyla her türlü övgüyü hak eden milletvekili Lokman Ayva'yı örnek gösterdi ve kendisine bütün engelli vatandaşlar adına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Ayrımcılığa karşı mücadele hepimizin önceliği olmalıdır”

Engelli olanlarla olmayanların aynı ortamda eğitim almalarını sağlayacak tedbirlerin tüm Avrupa'da hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan Hayrünnisa Gül, ''ayrıca, engellilerin eğitim hakkının güvence altına alınması yolunda, Avrupa Konseyi'nin 2006-2015 Engelliler Eylem Planı'nın çok önemli olduğunu ve tüm üye ülkelerde uygulamaya geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi.

Hayrünnisa Gül, konuşmasını, ''Engellilere karşı ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, hepimizin önceliği olmalıdır. Ancak bu şekilde temel değerlerimiz olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini, ortak evimiz olan Avrupa'da ve tüm dünyada hakim kılabilir'' ifadesiyle tamamladı.

AKPM üyesi İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın hazırladığı rapor hakkında söz alan farklı gruplara mensup parlamenterler gerek Hayrünnisa Gül’ün konuşması ve yaptığı faaliyetler, gerekse raporun içeriği hakkında beğenilerini ifade ettiler. “Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması” konulu rapor, daha sonra AKPM Genel Kurulu tarafından onaylandı. http://www.egitimherengeliasar.org

Sayın Hayrünnisa Gül’ün konuşmasını izlemek için tıklayınız.

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi