.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazı

02-09-2010

YSK BAŞKANILIĞI’NA

                                ANKARA

 

 

Her fırsatta özürlü vatandaşlarımın en tabii demokratik hakları ve en tabii demokratik imkanları olan oy kullanabilmelerini sağlamak üzere gerek soru önergesi gerek dilekçe ile gerekse dilekçeme ve telefon aramalarıma cevap alamayınca kurulunuza müracaat ettim.Her seferinde

 

1                    Hareket zorluğu olan özürlülerin evlerinden oy mahalline taşınmaları,

 

2                    Körlerin oylarını kimsenin tesiri altında kalmaksızın ve gizli olarak kullanabilmelerini

 

3                    Bu iş ve işlemlerin yapılması esnasında çıkabilecek olumsuz durumların giderilmesi için bir telefon numarası verilmesini talep ettim

 

 

Ne yazık ki anayasa ve kanunlar tarafından bu vazife verilmesine rağmen kurulunuz bu vazifesini yapmadı. Dolayısıyla yüz binlerce vatandaşım yine ya oy mahalline gidemeyecek, yine gizli oy kullanamayacak ve yine zorluklar karşısında boynunu büküp evine dönecek.13 Eylül’de ise 2010 da ise hiçbir vicdan sızısı duymadan “başarılı ve demokratik bir halk oylaması tamamlanmıştır” açıklaması yapılacak.

 

Bu tablonun ortaya çıkmaması için YSK’nın Sayın Başkanıyla bir kez yapabildiğimiz şifahi görüşmede kurulun görev alanına girmediğini söylemesi üzerine konuyu yürütmeye bir soru önergesiyle sordum. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK’in verdiği son derece iç rahatlatan ve örnek cevap şu şekildedir:

 

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almaya, seçim sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemesine, tüm sevk ve idaresine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

 

            Soru önergesinde bahsedilen özürlü vatandaşlarımızın demokratik oy haklarını sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri noktasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilave tedbirler istenilmesi halinde maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.

 

Bilgilerinize arz ederim."

 

 

Yürütmenin verdiği cevaptan da anlaşıldığı üzere söz ve karar Yüksek Seçim Kurulundadır. Bütün bunlardan sonra ihmal edilen bu hususun  “zararın neresinden dönülürse kardır diyerek” en hızlı acil ve makul bir şekilde YSK tarafından gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum.

 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

 

 

 

 

 

Lokman AYVA

İstanbul Milletvekili

 

 

 

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi