.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

        Halkoylaması propaganda çalışmaları esnasında muhalefet partileri 12 Eylülcülerin yargılanması konusunda halkı yanıltan gerçeklerle bağdaşmayan beyanlarda bulunmaktadırlar. Konuya açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görmekteyiz…

 

        1-Anayasa’nın geçici 15. maddesi, 12 Eylül 1980 darbesini yapanları soruşturulamaz, yargılanamaz ve cezalandırılamaz kılmakta ve adeta darbeyi ve darbecileri kutsamaktadır. Mevcut durumda yargı organları isteseler veya mağdurlar şikayetçi olsalar bile geçici 15. maddeden dolayı yapılabilecek en ufak bir işlem yoktur.

 

       2-12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halkoylamasında, 12 Eylül 1980 darbesini yapanları ve şeriklerini, milletimiz demokratik bir usul ve yöntemle öncelikle sandık başında hesaba çekecek, kendi vicdanında yargılayacak ve vereceği “evet” ile hem onları sandıkta mahkum edecek, hem de darbecileri kutsayan, hukukumuz ve demokrasimiz açısından büyük bir ayıp olan Geçici Madde 15. madde yürürlükten kaldırarak adli yargılama sürecinin yolunu açacaktır. Geçici 15. maddenin kaldırılmasından sonra kimin yargılanıp kimin yargılanamayacağına siyasetçiler değil, elbette bağımsız yargı karar verecektir. Kesin olan bir şey var ki, o da anayasal ve demokratik bir ayıp olan yargılama engeli ortadan kaldırılmaktadır.

       3- Zamanaşımı (mürur-i zaman) konusunda da yanıltan bilgiler verilmektedir. Zaman aşımı; ancak hukuksal açıdan işleyen bir zamanın varlığı halinde söz konusu olabilir. Bir soruşturma ve kovuşturma engeli olan Geçici 15. maddenin kendisi, zamanaşımının işlemesine engeldir. Bize göre zamanaşımı süreci, halkımızın oylama esnasında darbeciler ve darbeci zihniyetle hesaplaşma anlamına gelen “evet” oyları ile paket kabul edildikten sonra başlayacaktır.       Kaldı ki zamanaşımı sürecinin işlediği kabul edilse bile zaman aşımını durduran veya zamanaşımını kesen hallerin olup olmadığı ve zaman aşımı ile ilgili diğer bütün soruları karara bağlayacak adli yargıdır. Bu noktada adli yargının karar oluşturması; adli bir soruşturma veya adli yargılama sonucunda ancak mümkündür. Yani darbeciler, her hal ve şartta önce 12 Eylül 2010’da milletin huzuruna ve daha sonra da yargının huzuruna çıkacaklardır.

Bugün zamanaşımının dolduğunu söyleyenler, esasında darbecilerin yargılanmasını istemeyenler, geçici madde 15 yürürlükten kalksa bile darbecilere zamanaşımı ile yeni bir yargılanmama zırhı oluşturmak isteyenlerdir.

 

       4-Geçici madde 15’in yürürlükten kaldırılmasına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karşı çıkanlar ve hem de milletimizden anayasa değişiklik paketinin kabulünü engellemek için gece gündüz çalışan  “hayır”cı muhalefetin, darbecilerin yargılanmasını istediğini ileri sürmesi büyük bir tezattır, gülünç bir haldir.  Kamuoyunun ve basının, muhalefetin konu ile ilgili beyanlarını bu açıklamalarımız çerçevesinde değerlendirmesini dileriz.      

                                         TANITIM VE MEDYA BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi