.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
TÜRKİYE BEYAZAY'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇAĞRI

TÜRKİYE BEYAZAY'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇAĞRI

 

Mevcut anayasal sistemde (m61) özürlü bireyler bir yük gibi, bir sığıntı, istenmeyen bireyler olarak görülmektedir. Koruma kavramından yola çıkarak gerekçesini bilemediğimiz bir korunacaklar, bir de onları koruyacaklar olarak iki toplum kesimi icat edilmiştir. Kamu görme özürlüye mürekkep baskılı materyali vermiş, görme özürlü de onu okuyamayınca onu, okuyucu vererek güya korumuştur. Kamu asansörsüz ve rampasız binalar yapmış, bu nedenle eğitim alıp üretime geçemeyen ortopedik özürlüleri verdiği üç beş kuruşluk maaşla güya korumuştur. Bu tür el kol bağlayıp sonra da yemek yedirme tarzı sözde korumalara ister özürlü, ister özürsüz olsun hiç bir vatandaşımızın ihtiyacı yoktur. Özürlü bireylere bu şekilde bir bilinçle hizmet veren Beyazay 12 Eylül'de yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasını bir fırsat olarak görmektedir.

 

* Özürlü bireylerin de temel hak ve özgürlüklerinin var olduğuna inanalım ve saygı gösterelim. Böylelikle sığıntı değil, vatandaş olsunlar.

 

* Eğitim imkanı sağlayalım. Böylelikle gelişip bilinç ve beceriyle donansınlar.

 

* Çalışma ve üretme fırsatı verelim. Böylelikle potansiyellerini üretime ve kazanca dönüştürsünler.

 

* Dışlamayalım. Böylelikle Toplumsal hayatın içinde yer alıp, yuva kursun, çocuklarının karne sevincine ortak olsunlar.

 

* Çağıralım. Böylelikle insanlığa katkıda bulunsunlar.

 

13 Eylül bunların başlangıcının ilk günü olmalı. Çünkü EVET diyeceğimiz 3 madde bunlara anayasal güvence getiriyor.

 

1. Eşitlik: Eşitlik kavramını değiştiriyor ve bedensel farklılıklar nedeniyle verilecek hizmetlerin eşitliğe aykırı sayılamayacağını kabul ediyor. Bu hükümden sonra "Özürlü vatandaş, defolu hizmet" kavramını kullanabiliriz. Bir başka ifadeyle yanlış olan vatandaş olmayacak, eksik, yetersiz veya yanlış olan kamunun veya kamu dışı kişi ve kuruluşların vereceği hizmetler olacak.

 

2. Kamu denetçiliği: Bu hükümle kamudaki iş ve işlemlerin yapılmasında çokça yaşanan zorlukların üstüne gidecek bir sistem kuruluyor. Tanıdığı olmayan, ekonomik gücü olmayan özürlülerin artık ombudsmanları olacak.

 
3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı: Bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi İnsan Hakları Mahkemesi haline geliyor ve özürlülerin sık sık yaşadığı insan hakları ihlallerinin son bulması için önemli bir sistem kurulmuş oluyor.

 

Üstünlerden olmadığımız için üstünlerin hukukunda yerimizi bulamıyoruz. Haklı olduğumuzda hukukun üstünlüğünde yerimiz olması için;

 

Sığıntı, fazlalık, yük gibi görülmek yerine içinde cevheri olan insanlar olarak görülmek için;

 

Eşit saygı görebilmek, eşit hizmet alabilmek için;

 

Bütün bunlarda zorluk yaşadığımızda bir güvencemiz olması için;

 

Haklarımızın ihlalinde haklarımızı geri alabilmek için;

 

Türkiye Beyazay Derneği hiç bir siyasi partinin lehinde olmayarak ve tesirinde kalmayarak EVET diyor. Yurtiçinde ve yurtdışında oy kullanma imkanı olsun veya olmasın anayasamızda meydana gelecek bu yeni yaklaşıma sahip çıkmaya ve hayata geçirmeye destek olmalarını talep ediyoruz. Diyoruz ki, "Farklı siyasi görüşte olan dostlarımız, biz bu konuda tarafız. Özürlüler çok acı çektiler ve genel itibariyle de çekmeye devam ediyorlar. Yüz binlercesi bu nedenlere bağlı olarak en doğal hakları ve güçleri olan oylarını bile kullanamıyorlar. Evet, özürlüler her türlü anayasa değişikliğinden sonra da sizin dostluğunuza ihtiyaç duyacaklar.

 

Öyle yapalım ki,

 

* Özürlüleri sıkı sıkı bağrımıza basalım, kemiklerini kırmayacak kadar.

 

* Onlara yardım edelim, bir daha bize muhtaç olmayacak kadar.

 

*Özürlüleri destekleyelim, herkes gibi olana kadar.

 

Her zaman özürlüleri ayrılmaz bir parçası olarak gören asil toplumumuza şükranlarımızı sunar, saygılarımızla arz ederiz.

 

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi