.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
7/8643 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı     :B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/2132
Konu   : İistanbul Milletvekili Sayın

Lokman AYVA'nın

yazılı soru önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.07.2009 tarih ve A.0l.0.GNS.0.10.00.02-14336 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Lokman AYVA'nm 7/8643 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

EK:

1) Cevap formu (1 Sayfa)

DAĞITIM: TBMM Başkanlığı Başbakanlık


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN LOKMAN AYVA'NIN 7/8643 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

Özürlü vatandaşlarımızın şehirlerarası otobüs hizmetlerinden faydalanırken öngörülen ücret indirimleri ve bunların şartlarıyla ilgili değişiklikleri basından ve vatandaşların şikâyetlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Konuyla ilgili olarak:

SORULAR:

1. Neden % 50 indirim öngörülmüştü?

2.       % 50 indirim oranı için % 40 özür oranı hangi gerekçelerle konmuştu?

3.       Önceki kuralı koymanızı gerektiren durumların ortadan kalktığına hangi deliller veya durumlarla kanaat getirdiniz?

4.       Şimdi hangi zorunluluklardan dolayı indirim oranı %30'a indirilmiştir?

5.       Hangi zorunluluklardan veya gerekçelerden dolayı İndirimden yararlanma oranı % 60'a çıkarılmıştır?

CEVAPLAR:

Bakanlığımız, Karayolu taşımacılığı konusunda ilgili resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve taşıma işletmeleri ile devamlı iletişim ve istişare halindedir. Gerektiğinde, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda mevzuat güncellemelerini yapmaktadır.

Bu kapsamda, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin JJ nci
fıkrasında yer alan %60 özürlülük oranı %40 olarak özürlüler lehine değiştirilmiş ve
bu değişiklik 21.08.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi