.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
AYRIMCILIKLA İLGİLİ SUNUMLAR

İzleme, bilgi toplama, belgeleme ve raporlama

 

 

İzleme

 

Bir durumun ya da tekil bir olayın yakından gözlemlenmesidir.

 

Bilgi toplama (soruşturma)

 

Tek bir olaydaki ihlallerin tespit edilmesi ve bu ihlallerle ilişkili gerçeklerin ortaya konması

 

Belgeleme

 

Bir olayın inceleme sonuçlarının sistemli olarak kaydedilmesi.

 

Raporlama

 

Ortaya konan gerçeklerin tarifini, analizini, varılan sonuçları ve önerileri içerecek şekilde önceki üç aşamadan elde edilen bulguların yazılmasıdır.

 

İzleme neden yapılır?

 

Mekanizmaları güçlendirmek

 

Hükümetlere uluslararası standartları uygulamalarında yardım etmek için

 

Hükümetlere uluslararası standartları kabul etmeleri ve uygulamaları konusunda baskı yapabilmek için

 

Anlaşmazlıkları mahkemeye taşımak gibi ülke içinde hukuki eylemleri üstlenebilmek için

 

Hükümet üzerinde baskı yaratmak ve/ veya kamu bilincini geliştirmek amacıyla

açıklama ve kampanya gibi diğer eylemleri üstlenebilmek için

 

Mağdurlara yardım edebilmek için

 

Potansiyel çatışma alanları konusunda erken uyarıda bulunabilmek için

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi